ASI Director

Jian-Bin Xu

Prof. Jian-Bin Xu
Professor in Electronic Engineering and Director,
Materials Science and Technology Research Center
Department of Electronic Engineering
The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong

ASI Co-Director

Beng Ong

Prof. Beng Ong
Chair Professor in Materials Science and Deputy Director,
Institute of Creativity
Department of Chemistry
Hong Kong Baptist University, Kowloon, Hong Kong

Other Team Members

Prof. Vivian W. W. Yam
Prof. Hoi Sing Kwok
Prof. Chun-Sing Lee
Prof. Fu-Rong Zhu
Prof. Qian Miao
Prof. Ni Zhao
Prof. Feng Yan
Prof. He Henry, YAN